Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Ba chỉ heo

Ba chỉ heo - Rang/Kho Miếng

Ba chỉ heo – Rang/Kho Miếng

130,000

Ba chỉ heo Dải 350g

Ba chỉ heo Dải 350g

55,000

Ba chỉ heo Dải 350g

Ba chỉ heo Dải 500g

75,000

Ba chỉ heo lát

Ba chỉ heo Lát

72,000

Ba chỉ heo Lát 350g

Ba chỉ heo Lát 350g

55,000

Ba chỉ heo rút sườn Miếng

Ba chỉ heo rút sườn Miếng

128,000