Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Thăn lõi vai bò

Bò Mỹ xay

Bò Mỹ xay

250,000

Khay bò Tổng hợp

190,000

Thăn lõi vai bò - Lúc lắc/Cà ri

Thăn lõi vai bò – Lúc lắc/Cà ri

112,000

Thăn lõi vai bò - Lúc lắc/Cà ri

Thăn lõi vai bò – Lúc lắc/Cà ri 500g

160,000

Thăn lõi vai bò cuộn 350g Excel Choice Mỹ

Thăn lõi vai bò cuộn 350g Excel Choice Mỹ

128,000

Thăn lõi vai bò cuộn 500g Excel Choice Mỹ

Thăn lõi vai bò cuộn 500g Excel Choice Mỹ

182,000

Thăn lõi vai Bò Dải

110,000

Thăn lõi vai bò lát 350g Excel Choice Mỹ

Thăn lõi vai bò lát 350g Excel Choice Mỹ

128,000

Thăn lõi vai bò lát 500g Excel Choice Mỹ

Thăn lõi vai bò lát 500g Excel Choice Mỹ

182,000

Thăn lõi vai bò miếng Excel Choice Mỹ

Thăn lõi vai bò miếng Excel Choice Mỹ

369,000