Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Combo

Combo Lẩu Haidilao 1

239,000

Combo Lẩu Haidilao 2A

489,000

Combo Lẩu Haidilao 2B

499,000

Combo Lẩu Haidilao 3A

729,000

Combo Lẩu Haidilao 3B

739,000

Combo Lẩu Haidilao 3C

819,000

Combo Lẩu Haidilao 3D

829,000

Combo Lẩu Saigon 1

169,000

Combo Lẩu Saigon 2A

399,000

Combo Lẩu Saigon 2B

409,000

Combo Lẩu Saigon 3A

645,000

Combo Lẩu Saigon 3B

655,000