Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Thăn lưng bò

Thăn lưng bò Fuji

Thăn lưng bò Fuji () Miếng Kg

689,000

Thăn lưng bò Fuji (Nhật Bản) Lát

Thăn lưng bò Fuji (Nhật Bản) Lát Kg

669,000

Thăn lưng bò Miếng

390,000

Thăn lưng bò Wagyu

750,000