Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Đồ uống

Coca Foshu

Bò húc

12,000

Coca Foshu

Coca Foshu

11,000

Coca Giảm đường 1500ml

Coca Giảm đường 1500ml

20,000

Coca Plus

Coca Plus

11,000

Coca Zero

Coca Zero

10,000

Coca Foshu

Fanta Cam

10,000

Mirinda đá me

Mirinda Đá Me

11,000

Nước gạo 1500ml Morning Rice

Nước gạo 1500ml Morning Rice

59,000

Nước gạo 1500ml Morning Rice

Nước gạo 500ml Morning Rice

26,000

Pepsi lon

Pepsi

10,000

Trà bạc hà chanh tuyết C2

Trà Bạc hà – Chanh tuyết C2

10,000

Trà Chanh Xả Fuze Tea

Trà Chanh Xả Fuze Tea

10,000