Cơ sở 1: 23 Võng Thị, Bưởi, Tây Hồ | Cơ sở 2: N04 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

0888286600

(8h30-12h15 & 13h30-19h)

Ba chỉ bò

Ba chỉ bò cuộn 350g Excel Mỹ

Ba chỉ bò Cuộn 350g Excel Mỹ

83,000

Ba chỉ bò cuộn 500g Excel Mỹ

Ba chỉ bò Cuộn 500g Excel Mỹ

118,000

Ba chỉ bò dải 350g Excel Mỹ

Ba chỉ bò dải 350g Excel Mỹ

83,000

Ba chỉ bò dải 500g Excel Mỹ

Ba chỉ bò dải 500g Excel Mỹ

118,000

Ba chỉ bò lát 350g Excel Mỹ

Ba chỉ bò lát 350g Excel Mỹ

83,000

Ba chỉ bò lát 500g Excel Mỹ

Ba chỉ bò lát 500g Excel Mỹ

118,000

Khay bò Tổng hợp

125,000

Khay bò Tổng hợp

160,000

Khay bò Tổng hợp

150,000

Khay bò Tổng hợp

130,000